Sosyal Yatırım Programı (JP Morgan)

Sabancı Üniversitesi'nin JP Morgan Chase Foundation’ın desteğiyle başlattığı Sosyal Yatırım Programı (SYP). Hem girişimcileri hem de sosyal yatırımcıları hedefleyen programın amaçları şunlar:

İLHAM VERMEK

Yeni toplumsal değişim eylem fikirleri canlandırmak

KABİLİYET GELİŞTİRMEK

Fikirlerini başarılı bir şekilde gerçeğe dönüştürmek için katılımcıları gerekli beceri ve bilgiyle donatmak

TOPLULUK OLUŞTURMAK

Türkiye'de çeşitli çevrelerden ve güçlü bir sosyal yatırım ekosistemi inşa etmek ve SYP katılımcılarını, mentorlarını ve iş birlikçilerini küresel sosyal yatırım topluluğuyla bağlamak

ETKİ SERMAYESİ ÇEKMEK

Türkiye'de sosyal etki yatırımlarını harekete geçirecek olan başarılı sosyal yatırım araçları ve programlarını tasarlamak için sosyal yatırım öncülerini teşvik etmek

Websitesi: syp.sabanciuniv.edu