Start-up şirketlerimize yüksek değerli, yüksek potansiyelli şirketler haline gelmeleri için destek olmaktayız. Start-up şirketlerimiz Gebze Teknopark’da bulunan inkübasyon merkezimizde büyütülmektedir.


designed and technology by Advancity