Fazla Gıda

Fazla Gıda, HoReCa (hotel, restoran, cafe) sektöründeki işletmeler, market zincirleri ve gıda üreticileri ile dağıtıcıların atıl stoğunu finansal, çevresel ve sosyal açılardan en yüksek fayda ile değerlendirebilmeleri amacıyla bağış, yeniden satış, sevk ve kalite blokesi, iade ve imha gibi süreçlerini yönetmelerini sağlayabilecekleri bulut tabanlı yazılım teknolojileri geliştirmektedir.
Web
https://www.fazlagida.com/

Mail Adresi