Projeler

Projeler

BiGG4tech: Tübitak Girişimci Hibe Programı

Yenilikçi şirketler kurmak isteyen girişimcilere 200.000 TL TÜBİTAK hibesi resmi uygulayıcı kuruluşuyuz.

InnoEnergy İş Birliği

Enerji ve temiz çevre teknolojileri üzerine çalışan girişimciler için Avrupa’da müşteri geliştirme hizmetleri ve fon desteği sağlayan InnoEnergy’nin Türkiye ofisi olarak çalışıyoruz. InnoEnergy partnerliğinde yaptığımız faaliyetler hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

SUPSIST

SUPSIST (Scaling-Up SMEs of ISTanbul) projesi, Türkiye ekonomisinin % 99’unu oluşturan KOBİ’lerin ve yeni girişimlerin (start-up’ların) büyüme kapasitelerini, uluslararası pazarlarda arttırmak amacıyla, KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü ve Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen ve Avrupa Komisyonu COSME (KOBİ’lerin ve İşletmelerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında fonlanan bir projedir.

Enterprise Europe Network

Şirketlerin, araştırmacıların, girişimcilerin uluslararası alanda inovasyon ve büyümelerine yardımcı olmak için kurulan uluslararası ortaklık ağıdır.