Nanomattr

Nanomattr, farklı sektörlere yönelik olarak plastik ve kompozit malzemelere yanma geciktiriciliği, UV toleransı, biyobozunurluk, mekanik mukavemet, ısıl kararlılık gibi özellikler katan katkı maddeleri, tekstil uygulamaları için antibakteriyel ve antifungal kaplama malzemeleri ile tekstil, seramik ve polimer yüzeylere su tutmama özelliği kazandıran akıllı kaplamalar geliştirmektedir.