Hizmetler

Hizmetler

Şirket Keşfetme

Kurumsal şirketlere, belirledikleri tematik teknoloji alanları, sektör ve faaliyet konuları özelinde teknoloji tabanlı startuplarla tanışabilmeleri ve gerekli işbirliği fırsatlarını değerlendirmeleri amacıyla danışmanlık ve iş geliştirme hizmetleri verilmektedir.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Kurumsal Şirketlere, Şirket Keşfetme

Yurtdışı İş Geliştirme Kampları

Teknoloji girişimcilerinin global girişimcilik ekosistemlerini tanımaları ve dünyanın önde gelen teknoloji yatırımcılarıyla görüşerek iş fikirlerini geliştirmeleri sürecindeki sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla her yıl ABD, İngiltere, Almanya, Orta Doğu gibi farklı bölgelere iş geliştirme kampları organize edilmektedir.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Startuplara, Yurtdışı İş Geliştirme Kampları

Müşteri Geliştirme

Teknoloji tabanlı iş fikri sahibi girişimcilere, başta Sabancı Holding şirketleri ve İnovent A.Ş iş ağı olmak üzere, ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren kurumsal işletmeler ve diğer organizasyonlara erişim, işbirliği geliştirme hizmetleri ve süreç yönetim danışmanlığı destekleri verilmektedir.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Startuplara, Akademisyenlere

Fon Bulma ve Yatırımcı İlişkileri

İş fikrini hayata geçirmek ve/veya mevcut iş fikrini geliştirmek isteyen akademisyenlerin ulusal ve uluslararası hibe fonlarına başvuru yapmaları, projelerini yürütmeleri ve mali denetim süreçlerindeki gereken prosedürleri sağlamaları konusunda destek sunulmakta olup aynı zamanda akademisyenlere yerli ve yabancı melek yatırımcılar, risk sermayesi şirketleri ve fon yöneticilerine ulaşabilmeleri adına iletişim ve organizasyon destekleri verilmektedir.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Akademisyenlere, Fon ve Yatırım Bulma

Fon Bulma

Hem Inovent A.Ş portfolyo startuplarına hem de işfikrini hayata geçirme sürecinde profesyonel olarka danışmanlık desteği arayışındaki startuplara, ulusal ve uluslararası hibe ve fon programlarına erişim süreçlerinde uçtan uça danışmanlık ve proje yönetim desteği verilmektedir.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Startuplara, Fon Bulma, Akademisyenlere

Müşteri Geliştirme

Başta Sabancı Holding şirketleri ve İnovent A.Ş’nin iş ağı olmak üzere, iş fikrini ticarileştirmek isteyen akademisyenlere yerel, ulusal ve uluslararası mecralarda faaliyet gösteren kurum ve organizasyonlarla temas edebilmeleri ve iş ağlarını geliştirmeleri adına birebir destek verilmektedir.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Akademisyenlere, Müşteri Geliştirme

Fikri Mülkiyet Koruması ve Stratejisi

Akademik düzeyde geçerliliği kanıtlanan proje ve iş fikirlerinin ticarileştirilmesi amacıyla fikri mülkiyet korumasının sağlanması, ulusal ve uluslararası patent başvurularının yapılması, tarifname yazımı ve dökümantasyon desteği ile lisanslama süreçlerinin yönetilmesi konularında birebir destek sunulmaktadır.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Akademisyenlere, Fikri Mülkiyet Stratejisi

Şirketleşme

İş fikrini ticarileştirmek amacıyla şirket kurmak isteyen akademisyenlere; Teknopark İstanbul ve Levent ofisinde şirket adresinin sağlanması, şirket kurulum süreçlerinin yürütülmesi, muhasebesi, avukat ve yeminli müşavir eşleştirmesinin sağlanması ve diğer yasal prosedürlerin işletilmesi sürecinde uçtan uca destek sağlanmaktadır.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Akademisyenlere, Şirketleşme

SUCOOL Hızlandırma Programı

Teknoloji tabanlı iş fikri sahibi erken aşama girişimcilere yönelik olarak, ilk müşterilerini bulabilmeleri ve sürdürülebilir iş modeli oluşturabilmelerini sağlamak amacıyla her yıl 6 ay süren hızlandırma programları organize edilmektedir.
sucool.sabanciuniv.edu

SUCOOL Hızlandırma, Startuplara

BiGGinner, 200.000 TL TÜBİTAK Hibe Programı

Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş yürütücülüğünde hayata geçirilen ve 200.000 TL hibe desteği sunulan TÜBİTAK 1512 BiGG programı odağında, girişimcilere fikirden ürüne ve üründen uluslararası pazara giden yolda ihtiyaç duyabilecekleri eğitim, mentorluk, müşteri ve yatırımcı ağı, ön prototip / MVP imalatı ve laboratuvar altyapısı imkanlarının sunulduğu bir destek programıdır. 2018-2020 arası yürütülen programın detayları ve başvuru sayfasına www.bigginner.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

www.bigginner.com

200.000 TL Hibe Programı, Fikir Aşaması Girişimci Adaylarına