Akademisyenlere

Akademisyenlere

Fon Bulma

Hem Inovent A.Ş portfolyo startuplarına hem de işfikrini hayata geçirme sürecinde profesyonel olarka danışmanlık desteği arayışındaki startuplara, ulusal ve uluslararası hibe ve fon programlarına erişim süreçlerinde uçtan uça danışmanlık ve proje yönetim desteği verilmektedir.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Müşteri Geliştirme

Teknoloji tabanlı iş fikri sahibi girişimcilere, başta Sabancı Holding şirketleri ve İnovent A.Ş iş ağı olmak üzere, ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren kurumsal işletmeler ve diğer organizasyonlara erişim, işbirliği geliştirme hizmetleri ve süreç yönetim danışmanlığı destekleri verilmektedir.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Fon Bulma ve Yatırımcı İlişkileri

İş fikrini hayata geçirmek ve/veya mevcut iş fikrini geliştirmek isteyen akademisyenlerin ulusal ve uluslararası hibe fonlarına başvuru yapmaları, projelerini yürütmeleri ve mali denetim süreçlerindeki gereken prosedürleri sağlamaları konusunda destek sunulmakta olup aynı zamanda akademisyenlere yerli ve yabancı melek yatırımcılar, risk sermayesi şirketleri ve fon yöneticilerine ulaşabilmeleri adına iletişim ve organizasyon destekleri verilmektedir.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Müşteri Geliştirme

Başta Sabancı Holding şirketleri ve İnovent A.Ş’nin iş ağı olmak üzere, iş fikrini ticarileştirmek isteyen akademisyenlere yerel, ulusal ve uluslararası mecralarda faaliyet gösteren kurum ve organizasyonlarla temas edebilmeleri ve iş ağlarını geliştirmeleri adına birebir destek verilmektedir.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Fikri Mülkiyet Koruması ve Stratejisi

Akademik düzeyde geçerliliği kanıtlanan proje ve iş fikirlerinin ticarileştirilmesi amacıyla fikri mülkiyet korumasının sağlanması, ulusal ve uluslararası patent başvurularının yapılması, tarifname yazımı ve dökümantasyon desteği ile lisanslama süreçlerinin yönetilmesi konularında birebir destek sunulmaktadır.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Şirketleşme

İş fikrini ticarileştirmek amacıyla şirket kurmak isteyen akademisyenlere; Teknopark İstanbul ve Levent ofisinde şirket adresinin sağlanması, şirket kurulum süreçlerinin yürütülmesi, muhasebesi, avukat ve yeminli müşavir eşleştirmesinin sağlanması ve diğer yasal prosedürlerin işletilmesi sürecinde uçtan uca destek sağlanmaktadır.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr

Stratejik Danışmanlık

Büyüme aşamasındaki şirketleşmiş girişimler uluslararası fon bulma ve stratejik danışmanlık için Sabancı Üniversitesi İnovent A.Ş. hizmetlerinden faydalanabilir. İlerleme gösteren SUCOOL girişimcileri ile birlikte İnovent A.Ş. destekli girişimciler de geldikleri aşamayla ilgili ekosisteme ve yatırımcılara sunum yapar, yurtdışı iş geliştirme kamplarında girişimlerini tanıtma fırsatı elde ederler.

Bize ulaşın: info@inovent.com.tr